Ba­va­ri­an fast­hol­der 2018-mål

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Bi­o­tek­sel­ska­bet Ba­va­ri­an Nor­dic fast­hol­der for­vent­nin­ger­ne til 2018 i regn­ska­bet for 3. kvar­tal, der blev of­fent­lig­gjort fredag. Om­sæt­nin­gen var i 3. kvar­tal på 221,7 mio. kr. mod 734,3 mio. kr. i pe­ri­o­den sid­ste år. Og over­skud­det ef­ter skat end­te på 31,7 mio. kr. mod 325,7 mio. kr. i 3. kvar­tal sid­ste år. Re­sul­ta­ter­ne sam­men­lig­net med 2017 er fort­sat præ­get et stort salg knyt­tet sin kon­trakt med den ame­ri­kan­ske re­ge­ring sid­ste år. På net­op det ame­ri­kan­ske mar­ked har Ba­va­ri­an søgt om at re­gi­stre­re en ny kop­pe­vac­ci­ne.

Regn­skab:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.