Aar­hus Te­a­ter lan­ce­rer ny po­dcast

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En ny po­dcast om li­vet bag sce­nen på Aar­hus Te­a­ter ser nu da­gens lys. Gen­nem ot­te af­snit ta­ger den lyt­te­ren med rundt i te­a­trets af­de­lin­ger. Hvert af­snit har et te­ma, der går i spænd med en ak­tu­el fo­re­stil­ling. Før­ste ek­sem­pel på den nye po­dcast er net­op lan­ce­ret, og em­net er ”lyd på te­a­tret”. Ini­ti­a­ti­vet kom­mer på et tids­punkt, hvor in­teres­sen for po­dcasts boo­mer, og hvor et sti­gen­de an­tal dan­ske­re ud­nyt­ter mu­lig­he­den for at bli­ve klo­ge­re på et em­ne, når de ta­ger to­get hjem fra ar­bej­de, va­sker op el­ler går en tur.

Kunst:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.