TRE KORTE

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Tre ira­ke­re skal be­ta­le 200.000 kr. til For­svars­mi­ni­ste­ri­et, har Østre Lands­ret be­stemt. De tre blev til­ba­ge­holdt af dan­ske og bri­ti­ske sol­da­ter un­der kri­gen i Irak. De me­ner, at de har væ­ret til­ba­ge­holdt uret­mæs­sigt og hav­de der­for lagt sag an mod For­svars­mi­ni­ste­ri­et. Ira­ker­ne har på­stå­et, at de blev ud­sat for tor­tur, men det er us­and­syn­ligt, ly­der det i dom­men. 8 af 10 bryst­kræft­for­løb er ik­ke ble­vet gen­nem­ført til ti­den i Re­gion Sjæl­land. I alt 111 kvin­der er ik­ke ble­vet ope­re­ret til ti­den. For ho­ved­par­tens ved­kom­men­de skyl­des det man­gel på ka­pa­ci­tet. En 30-årig mand er ved et grund­lovs­for­hør i Dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn ble­vet va­re­tægts­fængs­let for vold med dø­den til føl­ge. Den 1. au­gust fandt po­li­ti­et en 43-årig polsk mand lig­gen­de død i van­det ved Christ­mas Møl­lers Plads på Ama­ger. Iføl­ge sig­tel­sen blev of­fe­ret dræbt af slag i ho­ve­d­et og ad­skil­li­ge tramp og spark. Den 30-åri­ge er tid­li­ge­re ble­vet fængs­let in ab­sen­tia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.