Nu er græn­sen luk­ket for rus­si­ske mænd

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ukrai­ne vil ik­ke læn­ge­re la­de rus­si­ske mænd i al­de­ren 16 til 60 år rej­se ind i lan­det. Det op­ly­ste che­fen for de ukrain­ske græn­se­vag­ter, Pe­tro Tsy­gykal, på et mø­de fre­dag. »Ad­gan­gen for ud­læn­din­ge er be­græn­set, pri­mært for bor­ge­re fra Rusland. Der er ik­ke ad­gang for rus­si­ske bor­ge­re i al­de­ren 16 til 60 år af han­køn,« sag­de Tsy­gykal. Æn­drin­ger­ne træ­der i kraft om­gå­en­de, blev det op­lyst. Ukrai­ne ind­før­te tid­li­ge­re på ugen mi­li­tær und­ta­gel­ses­til­stand, ef­ter at rus­si­ske far­tø­jer søn­dag be­skød og der­på be­slag­lag­de tre ukrain­ske far­tø­jer og de­res be­sæt­ning på i alt 24 mand.

Ukrai­ne:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.