Man­ge ci­vi­le of­re for USA’s luf­tan­greb

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Mindst 23 men­ne­sker, her­i­blandt kvin­der og børn, er dræbt i et ame­ri­kansk luf­tan­greb i det syd­li­ge Af­g­ha­ni­stan. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som FN’s mis­sion i Af­g­ha­ni­stan har fo­re­ta­get. An­gre­bet fandt sted sent tirs­dag, da af­g­han­ske sol­da­ter var in­vol­ve­ret i kam­pe mod Ta­li­ban-be­væ­gel­sen i den uro­li­ge Hel­mand­provins. »De fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser vi­ser, at langt de fle­ste af of­re­ne var kvin­der og børn, skri­ver FN-mis­sio­nen i en rap­port om be­gi­ven­he­der­ne tirs­dag af­ten.

Af­g­ha­ni­stan:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.