Lyng­by har et un­der­skud på 35 mil­li­o­ner

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Års­rap­por­ten for Lyng­by Bold­klub A/S vi­ser et ne­ga­tivt re­sul­tat på sam­let 35,2 mio. kr. for sæ­so­nen 2017/18, med­del­er 1. di­vi­sions­klub­ben fre­dag på sin hjem­mesi­de. Iføl­ge klub­ben har le­del­sen si­den da ned­bragt om­kost­nin­ger­ne på fod­bold­for­ret­nin­gen fra i alt 50 mio. kr. om året til 34 mio. kr. om året. Blandt an­det er spil­ler­bud­get­tet for første­hol­det skå­ret med om­kring 45 pct., og fo­kus er skif­tet til­ba­ge på aka­de­mi­et som frem­ti­dens le­ve­vej for Lyng­by Bold­klub.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.