Den bri­ti­ske mil­jø­mi­ni­ster fryg­ter en ny EU-fol­ke­af­stem­ning

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En af de le­den­de EU-mod­stan­de­re i pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa Mays re­ge­ring si­ger, at den fo­re­lig­gen­de bre­xi­taf­ta­le ik­ke er per­fekt. Men der er en ri­si­ko for, at det over­ho­ve­det ik­ke kom­mer til et bre­xit, hvis den bli­ver for­ka­stet af par­la­men­tet. Mil­jø­mi­ni­ster Mi­cha­el Gove si­ger til BBC, at hvis af­ta­len ik­ke ved­ta­ges af et fler­tal i par­la­men­tet den 11. december, så er der ri­si­ko for, at et par­la­ments­f­ler­tal vil gå ind for end­nu en fol­ke­af­stem­ning om bri­ter­nes

Stor­bri­tan­ni­en:

ud­træ­den af EU. Ar­bej­der­par­ti­et La­bour har med­delt, at det vil frem­sæt­te et mi­stil­lids­vo­tum til May, hvis bre­xi­taf­ta­len for­ka­stes. Hvis den­ne ma­nøv­re mis­lyk­kes, vil par­ti­et for­sø­ge at få par­la­men­tet til at støt­te en an­den EU-fol­ke­af­stem­ning, si­ger Gove. Han in­si­ste­rer på, at May kan få fler­tal for den nu­væ­ren­de af­ta­le. Gove var en frem­træ­den­de skik­kel­se i kampag­nen for Stor­bri­tan­ni­ens ud­træ­den af EU op til fol­ke­af­stem­nin­gen i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.