”The Fal­len Ma­don­na ..." solgt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det er ma­let af en fik­tiv kunst­ner og er tek­nisk set ba­re en re­k­vi­sit. Ik­ke de­sto min­dre er ma­le­ri­et ”The Fal­len Ma­don­na with the big boo­bies”, der er kendt fra den bri­ti­ske ko­me­di­e­se­rie ”’Al­lo ’Al­lo!”, ble­vet solgt på en auk­tion til 15.000 pund. Det skri­ver BBC. Pri­sen sva­rer til knap 126.000 kro­ner. ”The Fal­len Ma­don­na with the big boo­bies” – el­ler på dansk: den fald­ne ma­don­na med de sto­re bryster – var et gen­nem­gå­en­de indslag i ”’Al­lo ’Al­lo!”. Det er ma­let af den til lej­lig­he­den op­fund­ne kunst­ner van Klomp og er et po­rtræt af en kvin­de med bar over­krop og op­sat hår. ”’Al­lo ’Al­lo!” fo­re­går i by­en No­u­vion i Nord­frank­rig un­der Tys­klands be­sæt­tel­se af lan­det un­der An­den Ver­denskrig. Med det se­ne­ste salg af kunst­vær­ket ven­der det til­ba­ge til sit ud­gangs­punkt. Det er så­le­des en bor­ger fra net­op No­u­vion, der har købt det, op­ly­ser auk­tio­na­ri­us An­dy Stowe til BBC.

Stor­bri­tan­ni­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.