Mi­chel­le Oba­mas selv­bi­o­gra­fi sæl­ger en mil­li­on om ugen

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske før­ste­da­me Mi­chel­le Oba­ma er po­pu­lær – i hvert fald at døm­me ud fra, hvor man­ge bø­ger hun sæl­ger. Hen­des selv­bi­o­gra­fi, ”Beco­m­ing”, der på dansk har få­et tit­len ”Min Hi­sto­rie”, har på to uger solgt over to mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer i USA og Ca­na­da.

Mi­chel­le Oba­ma ny­der fort­sat stor po­pu­la­ri­tet i USA. I ”Min Hi­sto­rie” skri­ver hun, at man­ge men­ne­sker har spurgt hen­de, om hun vil ud­for­dre Do­nald Trump ved præ­si­dentval­get i 2020.

»Ef­ter­som folk of­te spør­ger om det, vil jeg si­ge det­te di­rek­te: Jeg har in­gen in­ten­tio­ner om at stil­le op som præ­si­dent­kan­di­dat, al­drig no­gen­sin­de. Jeg har al­drig væ­ret vild med politik, og mi­ne op­le­vel­ser i de se­ne­ste 10 år har ik­ke æn­dret me­get på det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.