Hold­le­de­ren for EM-hol­det fra 1992 er død

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Kaj Johansen, der var hold­le­der for det dan­ske fod­bold­lands­hold igen­nem knap 20 år, er død. Den po­pu­læ­re alt­mu­lig­mand blev 86 år. Johansen var blandt an­det hold­le­der, da Dan­mark vandt EM-slut­run­den i 1992 un­der træ­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen. Han blev an­set som en vig­tig del af lands­hol­det og blev of­te set med en pi­be i hån­den, hvil­ket og­så frem­går af spil­le­fil­men ”Som­me­ren ’92” om EMtri­um­fen. Tid­li­ge­re lands­holds­må­l­mand Pe­ter Sch­mei­chel ud­tryk­ker sin sorg på Twit­ter: »Tak for alt. Du vil bli­ve sav­net. Hvil i fred.« Kaj Johansen var og­så hold­le­der un­der træ­ner Sepp Piontek i 1980'er­ne samt Ru­di Strit­tich og Kurt Ni­el­sen. Han stop­pe­de som hold­le­der kort ef­ter slut­run­den i 1992. EM-fi­na­len i Sve­ri­ge er nok den stør­ste op­le­vel­se, jeg har haft med lands­hol­det, men el­lers kan man si­ge, at hver epo­ke har haft si­ne høj­de­punk­ter,« sag­de Kaj Johansen den­gang.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.