Ung mand for­s­vun­det ef­ter ju­le­frokost

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Po­li­ti­et ind­led­te søn­dag jag­ten på en for­s­vun­den østjy­de. Man­den, St­ef­fen Dam Jen­sen, er ik­ke set si­den en ju­le­frokost nat­ten til lør­dag, og søn­dag var Østjyl­lands Po­li­ti i luf­ten med en he­li­kop­ter over om­rå­det ved Egå Engsø. Søn­dag af­ten var man­den fort­sat væk. St­ef­fen Dam Jen­sen er sidst set lør­dag nat klok­ken cir­ka 01.15 ef­ter en ju­le­frokost i Aar­hus om­kring Åbou­le­var­den. Po­li­ti­et har ik­ke for­nem­mel­sen af, at den ef­ter­søg­te har væ­ret ud­sat for no­get kri­mi­nelt.

St­ef­fen Dam Jen­sen er cir­ka 195 cen­ti­me­ter høj og kraf­tig af byg­ning. Da han for­svandt, var han iført hvid T-shirt, ly­se­blå je­ans, sort hæt­te­trø­je, sort uld­jak­ke og grå­bru­ne sko. Østjyl­lands Po­li­ti hø­rer ger­ne fra per­so­ner, der me­ner at kun­ne bi­dra­ge til opkla­rin­gen.

Po­li­ti:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.