Rej­se­gil­de på nyt Skej­by-ho­tel

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

NCC op­fø­rer i øje­blik­ket et nyt ho­tel for Pen­siondan­mark i Skej­by. For­le­den var der rej­se­gil­de på ho­tel­let, der ven­tes at stå fær­digt i maj 2019, hvor

åb­ner dø­re­ne. Ho­tel­let får 100 væ­rel­ser, lo­un­ge, re­cep­tions­bar og fit­nes­slo­ka­le tæt på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. »Vi for­ven­ter, at nær­he­den til det nye uni­ver­si­tets­ho­spi­tal samt om­rå­dets man­ge virksomheder vil væ­re med til at sik­re ho­tel­lets po­si­tion som op­lagt over­nat­nings­mu­lig­hed for bå­de er­hvervs­folk og pri­vat­per­so­ner,« for­tæl­ler Pe­ter Haa­ber, adm. di­rek­tør, Zle­ep Ho­tels i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.