Guld til Aar­hus-fir­ma

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Det aar­hu­si­an­ske kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau Cad­pe­op­le har sam­men med MHI Vest­as Of­fsho­re Wind ud­vik­let en ræk­ke di­gi­ta­le træ­nings­løs­nin­ger til vin­din­du­stri­en. Løs­nin­gen vandt to pri­ser ved den net­op af­hold­te Lear­ning Te­ch­no­lo­gies Awards 2018, der blev af­holdt i Lon­don. Cad­pe­op­le modt­og pri­ser­ne for at ha­ve gen­tænkt e-lær­ring og di­gi­tal si­mu­le­ring på fle­re plan. Løs­nin­ger­ne er bl.a. ud­vik­let til at træ­ne tek­ni­ke­re, der skal ar­bej­de med of­fsho­re-vind­møl­ler. Ek­sem­pel­vis i en di­gi­tal si­mu­la­tor, som er en næ­sten én til én-gen­gi­vel­se af en vind­t­ur­bi­nes mo­tor­rum, hvor tek­ni­ker­ne kan få er­fa­ring med de ud­for­drin­ger, de vil kun­ne mø­de op­pe i de rig­ti­ge vind­møl­ler.

It:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.