Gym­na­sie­e­le­ver smidt ud

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Roskil­de Ka­ted­ralsko­le har smidt nog­le af de ele­ver ud, der i novem­ber var med til at tæ­ve en kam­me­rat for sjov. Det skri­ver sn.dk. Det er uklart, hvor man­ge ele­ver det dre­jer sig om. Det øn­sker rek­tor Claus Nil­ler Ni­el­sen iføl­ge me­di­et ik­ke at sva­re på. Episo­den fandt sted i gym­na­siets gym­na­stiksal. En 16-årig elev blev an­gi­ve­ligt ud­sat for en om­gang ”fød­sels­dagstæsk” af 10 ele­ver. Se­an­cen, der blev fil­met, var ba­re for sjov, hæv­de­de ele­ver­ne ef­ter­føl­gen­de. De mar­ke­re­de kun sla­ge­ne og slog ik­ke rig­tigt, for­kla­re­de de. Sn.dk skri­ver, at de bort­vi­ste ele­ver vil kla­ge over gym­na­siets re­ak­tion til mi­ni­ste­ri­et og om nød­ven­digt Om­buds­man­den. Det øn­sker rek­tor ik­ke kom­men­te­re.

Af­straf­fel­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.