May: Jeg har sta­dig et job om to uger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Om to uger hed­der Stor­bri­tan­ni­ens pre­mi­er­mi­ni­ster sta­dig The­resa May. Det sva­rer hun i hvert fald selv på et spørgs­mål om, hvor­vidt hun vil træ­de til­ba­ge, hvis par­la­men­tet stem­mer imod hen­des af­ta­le om den bri­ti­ske ud­træ­den af EU. »Jeg har sta­dig et job om to ugers tid,« si­ger hun iføl­ge Reu­ters i et in­ter­view med tv-sta­tio­nen ITV. Par­la­men­tet skal ef­ter pla­nen stem­me om af­ta­len i næ­ste uge. May fast­slår og­så, at der ik­ke vil bli­ve æn­dret på bre­xi­taf­ta­len.

Stor­bri­tan­ni­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.