Jo­a­chim Fi­s­cher: Jeg er lidt træt af fjer­bol­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Bad­min­ton­spil­le­ren Jo­a­chim Fi­s­cher er til marts næ­ste år fær­dig på det dan­ske lands­hold ef­ter næ­sten to år­ti­er. Den 40-åri­ge bad­min­ton­pro­fil har på det se­ne­ste dan­net par med ta­len­tet Ale­xan­dra Bø­je i mixed­doub­le, men Bad­min­ton Dan­mark har vur­de­ret, at Bø­je skal ha­ve en ny mak­ker for at fort­sæt­te sin ud­vik­ling. Jo­a­chim Fi­s­cher har end­nu ik­ke be­slut­tet, om han fort­sæt­ter kar­ri­e­ren, el­ler om der skal ske no­get nyt. »Jeg har godt nok brugt man­ge år af mit liv på bad­min­ton, så det kun­ne væ­re spæn­den­de at star­te et nyt ka­pi­tel i li­vet. Men det er ik­ke nemt i den hø­je al­der, jeg har. Der har ik­ke væ­ret tid til så man­ge an­dre ting end bad­min­ton,« si­ger Jo­a­chim Fi­s­cher.

Bad­min­ton:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.