Dansk mo­un­tain­bi­ke­stjer­ne på lan­de­vej­en

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster i mo­un­tain­bi­ke An­ni­ka Lang­vad skal i næ­ste sæ­son kø­re for det hol­land­ske hold Bo­els-Dol­mans. Der­med bli­ver hun hold­kam­me­rat med lands­man­den Ama­lie Di­de­rik­sen, der har et ver­dens­mester­skab på lan­de­vej på cv’et. Det skri­ver Bo­els-Dol­mans på sin hjem­mesi­de. At hun nu stil­ler op i lan­de­vejsløb, be­ty­der imid­ler­tid ik­ke, at hun ven­der mo­un­tain­bi­ke­cyk­lin­gen ryg­gen. Det er fort­sat hen­des ho­ved­fo­kus, un­der­stre­ger Bo­els-Dol­mans.

Cyk­ling:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.