Dan­ske Bank har hvid­va­sk­buf­fer

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Dan­ske Bank har en buf­fer på op mod 17,8 mia. kr. til at be­ta­le even­tu­el­le bø­der som føl­ge af hvid­va­sk­sa­gen. Det sag­de den fun­ge­ren­de adm. di­rek­tør, Jes­per Ni­el­sen, man­dag til Bloom­berg News. Buf­fe­ren over­sti­ger iføl­ge di­rek­tø­ren »sig­ni­fi­kant« det be­løb, som

Fi­nans:

ban­ken er ble­vet be­or­dret til at ha­ve som buf­fer af de dan­ske myn­dig­he­der. Be­lø­bet bli­ver iføl­ge di­rek­tø­ren øget, da ban­ken »øn­sker at gø­re, hvad der kræ­ves, for at ska­be den til­tro, der er nød­ven­dig for at vi­se, at vi (Dan­ske Bank, red.) er stærk og godt pol­stret«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.