Ryg­ter om bud på del af Ør­sted

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Bloom­berg News skri­ver, at Ør­sted skul­le ha­ve mod­ta­get et bud på et to­cif­ret mil­li­ard­be­løb for Ra­di­us. En ræk­ke sel­ska­ber, her­un­der Brook­fi­eld As­set Ma­na­ge­ment, Al­li­anz og Omers har budt på Ør­steds el­net­sel­skab, Ra­di­us. Det kan væ­re op mod 4 mia. dol­lars el­ler 26 mia. kr. Det skri­ver Bloom­berg News iføl­ge Ritzau Fi­nans med hen­vis­ning til kil­der, der ik­ke øn­sker at stå frem.

Ener­gi:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.