Pres­set på WDH-ak­tien let­ter

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den ame­ri­kan­ske hed­ge­fond Glen­view Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment har skru­et yder­li­ge­re ned for sin short­po­si­tion og sit sats på kurs­fald i Wil­li­am De­mant Hol­ding. Man­dag lød Glen­view Ca­pi­tal Ma­na­ge­ments short­po­si­tion på 0,72 pct. mod tid-

Ak­tier:

li­ge­re 0,89 pct., frem­går det af da­ta fra Fi­nan­stil­sy­net. Når fon­de shor­ter en ak­tie, lå­ner de den og sæl­ger den på bør­sen i håb om at kø­be den til­ba­ge, når kur­sen er fal­det. Går alt ef­ter pla­nen, kan fon­den stik­ke dif­fe­ren­cen i lom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.