Tip led­te po­li­ti­et til ty­ve­ko­ster i Aar­hus Nord

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Et godt tip led­te søn­dag af­ten Østjyl­lands Po­li­ti til en adres­se på Mal­mø­ga­de i Aar­hus N, hvor en 24årig mand blev sig­tet for ty­ve­ri. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti i sin døgn­rap­port. Iføl­ge tip­pet skul­le der lig­ge en del stjå­l­ne va­rer på adres­sen, og det vi­ste sig at hol­de stik. På ste­det fandt pa­trulj­en en stor mæng­de par­fu­mer og en del elek­tro­nik, der sta­dig var pak­ket ind. Den 24-åri­ge for­kla­re­de, at han ba­re op­be­va­re­de sa­ger­ne for en ven og næg­te­de selv at ha­ve ta­get dem. Han blev dog sig­tet for ty­ve­ri, og da be­tjen­te­ne og­så fandt en min­dre mæng­de hash på ham, blev han og­så sig­tet for be­sid­del­se af eu­fori­se­ren­de stof­fer.

Sig­tet:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.