Mand død ef­ter fald fra rul­le­trap­pe

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En 50-årig mand af­gik søn­dag mor­gen ved dø­den, ef­ter han faldt ned af en rul­le­trap­pe på ba­ne­går­den i Aar­hus C. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti, der sam­ti­dig in­for­me­rer om, at de på­rø­ren­de er un­der­ret­tet. Un­der­sø­gel­ser­ne på ste­det vi­ste, at den 50-åri­ge kl. 4.53 hav­de ta­get den for­ker­te rul­le­trap­pe, da han gik ned mod spo­re­ne. Den 50-åri­ge mi­ste­de ba­lan­cen og faldt ud over rul­le­trap­pen og lan­de­de fle­re me­ter læn­ge­re ne­de på per­ron­en. Han på­drog sig så man­ge kvæ­stel­ser ved fal­det, at han om­kom umid­del­bart ef­ter.

Faldt fle­re me­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.