Mu­skel­hunde over­faldt hund og æl­dre kvin­de

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

En 81-årig kvin­de og hen­des hund blev fre­dag over­fal­det af to mu­skel­hunde, da hun var ude at gå på en sti ved Sten­dys­se­vej i Gre­naa. De to hunde an­greb plud­se­ligt og umo­ti­ve­ret kvin­den og hen­des hund bag­fra. Kvin­den for­søg­te at be­skyt­te sig selv og sin hund, men faldt un­der over­fal­det frem­over og ned på ma­ven. Her blev hun bidt fle­re gan­ge, in­den det lyk­ke­des hen­de at flyg­te op til sit hus.

Kvin­dens hund måt­te ef­ter­føl­gen­de af­li­ves på grund af dens kvæ­stel­ser, mens den 81-årig blev be­hand­let på ho­spi­ta­let for bid og knubs.

En pa­trul­je op­søg­te bag­ef­ter den 24-åri­ge ejer, der fo­re­lø­bigt er sig­tet for ik­ke at ha­ve sik­re si­ne hunde or­dent­ligt. Den 24-åri­ge hav­de skaf­fet hund­e­ne af vej­en, og det var ik­ke mu­ligt for Østjyl­lands Po­li­ti at op­spo­re dem.

Nord­djurs:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.