Er­fa­ren le­der til nyt sy­dø­stjysk sko­le­til­bud

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

53-åri­ge Git­te Blaab­jerg Jen­sen bli­ver di­rek­tør for FGU Sy­dø­stjyl­land, som dæk­ker He­den­sted, Hor­sens, Od­der, Sam­sø og Skan­der­borg Kom­mu­ner. Git­te Blaab­jerg Jen­sen har me­re end 12 års le­de­rer­fa­ring.

De nye FGU’er skal for­be­re­de un­ge, der har brug for et ek­stra sko­le­til­bud til at star­te på en ung­doms­ud­dan­nel­se. De sam­ler ud­dan­nel­ser fra pro­duk­tions­sko­ler, en del af VUC’er­ne, er­hvervs­grun­dud­dan­nel­sen og den kom­bi­ne­re­de ung­doms­ud­dan­nel­se.

Der var 23 an­sø­ge­re til stil­lin­gen. Git­te Blaab­jerg Jen­sen til­træ­der den 1. ja­nu­ar 2019.

Østjylland:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.