Ma­dind­sam­ling gav va­rer for 30.000 kr. til træng­te fa­mi­li­er

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

I lør­dags sam­le­de Lions Dag­mars Kil­de og Lions Hin­nerup for tred­je år i træk dag­lig­va­rer ind for­an Su­per­brugs­en i Hin­nerup.

»Og det blev stor suc­ces. Jør­gen Mat­hie­sen fra ”Del Ma­den” står for ud­de­ling af de ind­sam­le­de va­rer til so­ci­alt ud­sat­te, og han kun­ne la­ve man­ge po­ser til træng­te fa­mi­li­er til en sam­let vær­di på ca. 15.000 kr. (ca. 3.000 kr. me­re end sid­ste år), som han om­del­te til gla­de fa­mi­li­er. Bør­ne­fa­mi­li­er hav­de før­ste pri­o­ri­tet, men og­så par og en­li­ge blev til­go­de­set,« for­tæl­ler Hu­go Strun­ge Frank fra Lion Hin­nerup, for for­dob­ler be­lø­bet, så der kan kø­bes ju­le­hjælp ind til end­nu fle­re træng­te fa­mi­li­er.

Favrskov:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.