Grøn­land­ske hits

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Mu­si­ker Ras­mus Ly­berth spil­ler igen i år kon­cert i Sankt Lukas Kir­ke ons­dag af­ten. Han vil væ­re om­gi­vet af et hold dyg­ti­ge mu­si­ke­re, der har vidt for­skel­li­ge bag­grun­de så­vel som in­stru­men­ter. Ras­mus Ly­berth har si­den 1970’er­ne væ­ret en af de mest mar­kan­te mu­si­ke­re fra den grøn­land­ske mu­siks­ce­ne, og syn­ger som re­gel på sit mo­der­s­mål. Med sig på sce­nen har han Kri­stof­fer Jul Re­en­berg på pi­a­no, Ul­rik Skyt­te An­der­sen på bas, Ayi So­lo­mon på percus­sion og Alain Apa­loo på gu­i­tar. Kon­cer­ten be­gyn­der klok­ken 18.30.

Ryt­misk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.