Rusland fort­sat ude­luk­ket

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det In­ter­na­tio­na­le At­le­tik­for­bund (IAAF) har valgt at op­ret­hol­de ude­luk­kel­sen af det rus­si­ske at­le­tik­for­bund og al­le lan­dets at­le­ti­ku­dø­ve­re fra al in­ter­na­tio­nal at­le­tik. Rusland har la­vet til­tag for at kom­me do­ping­pro­ble­met til livs, men på to af­gø­ren­de punk­ter mang­ler IAAF fort­sat at se rus­sisk sam­ar­bejds­vil­je. Iføl­ge nor­ske Ru­ne An­der­sen, der le­der IAAF’s en­hed i Rusland, vil lan­det fort­sat ik­ke ud­le­ve­re te­stre­sul­ta­ter fra pe­ri­o­den 20112015 fra det la­bo­ra­to­ri­um i Moskva, hvor do­pings­vind­len an­gi­ve­ligt har fun­det sted. Der­u­d­over skal Rusland be­ta­le IAAF’s om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med den lang­va­ri­ge do­pings­kan­da­le, men det­te er hel­ler ik­ke sket.

At­le­tik:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.