Bo­li­ge­je­re lok­kes til usik­re bo­lig­lån

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Dan­ske Bank mar­keds­fø­rer for ti­den banklå­net Bo­lig Fri, der er et al­ter­na­tiv til re­al­kre­dit­belå­ning. Hvor re­al­kre­dit­lå­net ik­ke kan op­si­ges, og hvor ren­ten er vel­kendt i he­le lå­nets lø­be­tid, for­hol­der det sig mod­sat med banklå­net.

Bo­lig­lån:

En uaf­hæn­gig eks­pert ad­va­rer der­for mod ten­den­sen, idet lån­ta­ger har langt min­dre sik­ker­hed i banklå­ne­ne. Men ban­ker­ne kan tje­ne man­ge fle­re pen­ge, for­di de let­te­re kan skrue pri­sen op. Det skri­ver Øko­no­misk Uge­brev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.