MTG har in­ve­ste­ret i 11 sel­ska­ber

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Sven­ske MTG an­non­ce­re­de i novem­ber sid­ste år, at sel­ska­bet stif­te­de en in­ve­ste­rings­fond på knap 190 mio. kr. til in­ve­ste­rin­ger i pri­mært e-sport og ga­m­ing. Det har ind­til nu ka­stet 11 in­ve­ste­rin­ger af sig, skri­ver MTG i en pres­se­med­del­el­se. Det frem­går ik­ke, hvor man­ge pen­ge MTG har brugt på in­ve­ste­rin­ger­ne, li­ge­som det hel­ler ik­ke op­ly­ses, hvor­når in­ve­ste­rin­ger­ne er fo­re­ta­get. MTG’s mål er at kø­be mi­no­ri­tet­se­jer­po­ster i 5-10 sel­ska­ber år­ligt.

In­ve­ste­ring:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.