To hunde be­slag­lagt - for­ment­ligt ulov­li­ge

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Østjyl­lands Po­li­ti re­a­ge­re­de i går på et tip og tog på be­søg i en lej­lig­hed på Bis­pe­ha­ve­vej i Has­le, hvor der skul­le væ­re hund­e­hval­pe af en ulov­lig ra­ce. På ste­det fandt be­tjen­te­ne rig­tigt nok to hund­e­hval­pe, som be­tjen­te­ne vur­de­re­de var af ra­cen Ame­ri­kansk Staf­ford Ter­ri­er, der er en af 13 ulov­li­ge hund­e­ra­cer i Dan­mark. Hun­de­ne

Mu­lig af­liv­ning:

blev der­for sat på in­ter­nat, hvor en dyr­læ­ge skal vur­de­re, hvil­ken ra­ce hun­de­ne er. Den 25-åri­ge ejer har nu 10 da­ge til at be­vi­se, at hun­de­ne er lov­li­ge. Hvis hun­de­ne er ulov­li­ge, vil de bli­ve be­slag­lagt med hen­blik på at bli­ve af­li­vet. Den 25åri­ge kan se frem til en sig­tel­se for brud på hund­e­loven, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti i døgn­rap­por­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.