Lyn­fored­rag

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Årets sid­ste bog­re­cep­tion for nye bø­ger bli­ver af­holdt tors­dag ef­ter­mid­dag på Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek, hvor man kan hø­re om seks nye bø­ger på 60 mi­nut­ter. Det­te lyn­fored­rag med bø­ger bli­ver af­holdt i an­led­ning af, at Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag og Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek Aar­hus vil fejre de ny­e­ste bø­ger med en fyraf­tens­re­cep­tion. For­fat­ter­ne vil kort præ­sen­te­re bø­ger­ne, og der vil her­ef­ter væ­re sna­cks, vin og bil­li­ge bø­ger. Der er gra­tis ad­gang. Ar­ran­ge­men­tet be­gyn­der klok­ken 16 og va­rer frem til klok­ken 17.

Ord:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.