»Ga­ven til de ri­ge« kan bli­ve truk­ket til­ba­ge

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Re­ge­rin­gen vil over­ve­je at ge­nind­fø­re en top­skat for dem, der tje­ner mest. Det er kom­met frem sam­men med en ræk­ke til­ken­de­gi­vel­ser om æn­drin­ger af præ­si­dent Ma­crons re­form­po­li­tik. Kra­vet om skat­ten kom­mer fra ”De Gu­le Ve­ste” – be­væ­gel­sen, som i de se­ne­ste uger har pro­teste­ret vold­somt mod præ­si­den­tens nedskæ­rin­ger. Op­hæ­vel­sen af for­mu­eskat­ten, som Ma­cron sør­ge­de for, kort ef­ter at han var ble­vet ind­sat som præ­si­dent, bli­ver af ven­stre­fløj­en op­fat­tet som en ga­ve til de ri­ge.

Frank­rig:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.