Dan­ske­re bag frem­ti­dens bi­o­gas

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En ny tek­no­lo­gi til me­ta­ni­se­ring af bi­o­gas ved hjælp af brint skal gø­re det me­re ren­ta­belt at kon­ver­te­re gyl­le og or­ga­nisk af­fald til ek­sem­pel­vis bio­brænd­stof­fer til trans­port­sek­to­ren. Den nye tek­no­lo­gi er en del af pro­jek­tet eFu­el, hvor bi­o­g­a­spro­du­cen­ten Na­tu­re Ener­gy er gå­et sam­men med tek­no­lo­gile­ve­ran­dø­ren Bi­o­ga­scle­an og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner­ne DTU og SDU. Brin­ten, der bru­ges i pro­ces­sen, vil kom­me fra vind­møl­le­strøm, og der­med åb­ner tek­no­lo­gi­en og­så for at kun­ne lag­re vin­de­ner­gi, frem­går det af en pres­se­med­del­el­se.

Ener­gi:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.