GLO­BA­LE DAN­MARK

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Me­re end 100.000 dan­ske­re bor og ar­bej­der uden for lan­dets græn­ser. Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands-Po­sten ta­ler hver uge med en af dem om de­res er­fa­rin­ger som glo­ba­le dan­ske­re rundt om­kring i ver­den. Se­ri­en bli­ver til i sam­ar­bej­de med en ræk­ke af lan­dets sto­re eks­portvirk­som­he­der og er­hvervs­net­vær­ket DABGO.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.