18-årig mand an­holdt ef­ter for­søg på at veks­le fal­ske sed­ler

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Per­so­na­let i et vek­sel­bu­reau på ba­ne­går­den i Aar­hus alar­me­re­de tirs­dag ef­ter­mid­dag po­li­ti­et, da en 18-årig mand for­søg­te at veks­le fal­ske tyr­ki­ske pen­ge­sed­ler til dan­ske kro­ner. Me­d­ar­bej­de­ren, som den 18-åri­ge hen­vend­te sig til, fat­te­de med det sam­me mi­stan­ke til pen­ge­sed­ler­ne, og da han på­pe­ge­de det, for­søg­te man­den at gå fra ste­det.

Tyr­ki­ske sed­ler:

Det lyk­ke­des dog per­so­na­let at til­ba­ge­hol­de den 18åri­ge, ind­til et par be­tjen­te kort ef­ter kom frem, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti. De be­slag­lag­de sed­ler­ne, an­holdt den 18-åri­ge og sig­te­de ham for pen­ge­falsk og for for­søg på bed­ra­ge­ri. Den 18-åri­ge for­kla­re­de selv, at han til­fæl­dig­vis hav­de fun­det pen­ge­sed­ler­ne på ga­den og ik­ke vid­ste, at de var fal­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.