Vold­som bu­tiks­tyv stjal trø­je i Iter­sport

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Vag­ter på Ry­es­ga­de i Aar­hus måt­te tirs­dag til­ba­ge­hol­de en stof­på­vir­ket 45-årig kvin­de, ef­ter hun hav­de stjå­let en trø­je i bu­tik­ken og for­søgt at stik­ke af med den. Kvin­den blev me­get vold­som, da vag­ter­ne tog fat i hen­de, og de måt­te hol­de hen­de fast, ind­til en pa­trul­je kort ef­ter duk­ke­de op. Her blev kvin­den an­holdt og sig­tet for bu­tiks­ty­ve­ri. Der­u­d­over blev hun sig­tet for be­sid­del­se af eu­fori­se­ren­de stof­fer, da be­tjen­te­ne fandt en klump hash i lom­men på hen­de. Kvin­den er­kend­te, at hun hav­de stjå­let trøj­en, op­ly­ser po­li­ti­et.

Hash:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.