Bor­ge­re hjalp po­li­ti­et med at fan­ge ind­brud­styv

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Østjyl­lands Po­li­ti fik tirs­dag af­ten hjælp af bor­ge­re til at fan­ge en 24årig ind­brud­styv, der var på spil i Horns­let.

Klok­ken 20.55 rin­ge­de en bor­ger til po­li­ti­et, da han så to mænd lu­ske rundt med lom­me­lyg­ter ved et hus på Bal­les­vej i Horns­let. En pa­trul­je blev sendt til ste­det, og be­tjen­te­ne par­ke­re­de diskret i nær­he­den, hvor­ef­ter de nær­me­de sig hu­set. Plud­se­ligt sprang to mænd ned fra en al­tan og løb op mod Horns­let Sko­le med po­li­ti­et i hæ­le­ne. Det lyk­ke­des dog i før­ste om­gang at slip­pe væk.

En bor­ger på ste­det hav­de dog set den ene mand, og han gu­i­de­de pa­trulj­en

Syd­djurs:

på ret­te vej. På Ka­sta­nie­vej fik be­tjen­te­ne kon­takt med en 24-årig mand, der hav­de svært ved at for­kla­re, hvad han la­ve­de der. Til sidst er­kend­te han, at han hav­de be­gå­et ind­brud i hu­set på Bal­les­vej, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

Da han blev an­holdt og vi­si­te­ret, fandt be­tjen­te­ne et ben­zin­kort, der til­hør­te en an­den mand, som hav­de haft ind­brud sam­me af­ten i sin bil, da den holdt ved Horns­let Sko­le. Kon­fron­te­ret med den op­lys­ning in­drøm­me­de den 24åri­ge og­så ind­brud­det i bi­len.

Det lyk­ke­des ik­ke po­li­ti­et at få fat i den an­den ger­nings­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.