Åbent bas­sin

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Bas­sin 7 på Aar­hus Ø vil væ­re åbent de før­ste tre we­e­ken­der i de­cem­ber. Den­ne gang med sær­lig ju­lestem­ning. Man kan blandt an­det mø­de en sur­fen­de ju­le­mand ved Aar­hus Wa­ter­sports Com­plex, drik­ke gløgg el­ler an­det varmt ved Stre­et Cof­fee, spi­se tyr­kisk ju­lepøl­se ved Me­tins Grill el­ler prø­ve nog­le af de mad­bo­der, som Aar­hus Mad & Mar­ked har stil­let op, der vil væ­re mu­lig­hed for at op­le­ve kust­hånd­værk el­ler at la­ve sit eget med Aar­hus Ma­kers el­ler et glas varm ju­le­ci­der hos Surci­der. Der er gra­tis en­tré og gra­tis par­ke­ring.

På Ople­vel­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.