For­modet LTF’er sig­tes for at op­hol­de sig på ga­den

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

For før­ste gang si­den ned­læg­gel­sen af et for­bud mod Loy­al To Fa­mi­lia (LTF) er en per­son ble­vet sig­tet for at ha­ve over­t­rå­dt sit så­kald­te op­holds­for­bud.

Iføl­ge po­li­ti­et går for­bud­det på, at det for­mode­de ban­de­med­lem ik­ke må op­hol­de sig in­den for et spe­ci­fikt are­al på in­dre Nør­re­bro i Kø­ben­havn, hvor LTF­med­lem­mer of­te hæn­ger ud.

Den an­hold­te kræ­ves fængs­let i et grund­lovs­for­hør, op­ly­ser spe­ci­a­lankla­ger An­dreas Emil Chri­sten­sen.

Den 34-åri­ge mand blev an­holdt, da han ons­dag kl. 20.36 op­holdt sig ud for Blå­gårds­ga­de 31. Net­op den del af ga­den har det for­mode­de ban­de­med­lem få­et at vi­de, at han ik­ke må op­hol­de sig på.

An­holdt:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.