Stats­mi­ni­ster luk­ker af for Fa­ce­book-had

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En Fa­ce­book­bru­ger har skre­vet på Er­na Sol­bergs væg, at ved­kom­men­de vil spræn­ge Stor­tin­get i luf­ten. Der­for er det slut med ha­de­ful­de yt­rin­ger og trus­ler i op­slag på Nor­ges stats­mi­ni­sters Fa­ce­book­væg. Sol­berg luk­ker mid­ler­ti­digt for op­sla­ge­ne. Per­so­ner kan sta­dig kom­men­te­re, men ik­ke slå de­res eg­ne op­slag op på stats­mi­ni­ste­rens Fa­ce­book-væg. Det er især FN’s nye mi­gra­tions­pagt, som og­så har skabt debat i Dan­mark, der er med til at sæt­te sin­de­ne i kog. Nor­ske Dags­a­vi­sen skrev tors­dag, at der i fle­re da­ge har lig­get et op­slag fra en bru­ger, der tru­e­de med at spræn­ge Stor­tin­get i luf­ten. Avi­sen har sam­let fle­re af de op­slag, der nu er fjer­net fra Sol­bergs Fa­ce­book-si­de. Fle­re rum­mer hef­tig kri­tik af FN’s mi­gra­tions­pagt og Sol­bergs mu­li­ge un­der­skrift af den.

Nor­ge:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.