Kri­gens par­ter er klar til at ud­veks­le fan­ger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

De krigs­før­en­de par­ter i Ye­men er eni­ge om at ud­veks­le fan­ger. Det op­ly­ste FN’s sær­li­ge ud­sen­ding, Mar­tin Grif­fit­hs, tors­dag ved be­gyn­del­sen af et ugelangt freds­mø­de i Sve­ri­ge. In­ter­na­tio­nalt Rø­de Kors' (ICRC) le­der for Mel­le­mø­sten, Fa­brizio Car­bo­ni, si­ger, at ICRC er klar til at del­ta­ge i ud­veks­lin­gen. Det skøn­nes at dre­je sig om 5.000-8.000 fan­ger. Mø­det i Rim­bo Sce­ri­ge er det før­ste freds­mø­de mel­lem par­ter­ne i to år. Fle­re mil­li­o­ner men­ne­sker er tru­et af hunger­s­nød i Ye­men.

Ye­men:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.