Mi­ni­ster vil stram­me ud­bud­s­reg­ler

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Tid­li­ge­re i år blev en ræk­ke tid­li­ge­re di­rek­tø­rer i itvirk­som­he­den Atea idømt fængsels­straf­fe for om­fat­ten­de be­stik­kel­se af of­fent­ligt an­sat­te i Re­gion Sjæl­land. Det skal fø­re til hår­de­re sank­tio­ner for fir­ma­er, der bry­der loven. Det si­ger in­nova­tions­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V). »Jeg vil ger­ne ha­ve stram­met reg­ler­ne, så vi nem­me­re kan ude­luk­ke virksomheder, der døm­mes for be­stik­kel­se, fra of­fent­li­ge ud­bud i en pe­ri­o­de og får let­te­re ved at op­hæ­ve ind­gå­e­de kon­trak­ter.« Sop­hie Løh­de ned­sæt­ter sam­men med er­hvervs­mi­ni­ste­ren en tvær­mi­ni­ste­ri­el ar­bejds­grup­pe, der skal se på, hvor­dan reg­ler­ne kan stram­mes.

Be­stik­kel­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.