Aar­hus-sa­tel­lit på ret kurs

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En sa­tel­lit byg­get af aar­hu­si­an­ske stu­de­ren­de er på vej mod Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion (ISS).

Op­sen­del­sen fra Ken­ne­dy Spa­ce Cen­ter i Fl­o­ri­da ske­te med et døgns for­sin­kel­se, men gik helt ef­ter pla­nen.

»Alt er for­lø­bet ef­ter bo­gen, og nu be­fin­der det fragt­far­tøj, der skal brin­ge sa­tel­lit­ten til Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, sig i kredsløb om Jor­den. Der skal det væ­re et par da­ge, in­den far­tø­jet læg­ger til ISS,« si­ger lek­tor Chri­stof­fer Ka­roff, Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Sa­te­lit­ten er navn­gi­vet Delp­hini-1 ef­ter de to del­fi­ner i uni­ver­si­te­tets segl.

Rum­forsk­ning:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.