Me­die: Bre­xit kan kap­pe 7 pct. af væk­sten

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Læk­ke­de pa­pi­rer fra den bri­ti­ske re­ge­ring vi­ser, at hvis Stor­bri­tan­ni­en i marts bra­ser ud af EU uden no­gen af­ta­ler, kan det få Ir­lands øko­no­mi til at fal­de med 7 pct. Det skri­ver The Ti­mes. Ik­ke nok med det. Ir­land kan og­så kom­me til at op­le­ve knap­hed på fø­de­va­rer, hed­der det. Få da­ge før den af­gø­ren­de af­stem­ning i par­la­men­tet om den plan, som pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May har af­talt med EU om et så­kaldt blødt bre­xit, pe­ger alt i ret­ning af et ne­der­lag for hen­de. Det vil be­ty­de, at Stor­bri­tan­ni­en sty­rer mod et hårdt bre­xit, når dets ud­træ­den af EU bli­ver en re­a­li­tet den 29. marts. Med Mays blø­de bre­xit vil der bli­ve kap­pet 3,9 pct. af den sam­le­de vækst over de næ­ste 15 år, frem­går det.

Ir­land:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.