Sne­bold­kast er igen til­ladt ef­ter 100 år

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En niårig dreng i den ame­ri­kan­ske del­stat Col­ora­do ka­ste­de i den­ne uge sin før­ste sne­bold – lov­ligt – ef­ter at ha­ve kæm­pet for at få af­skaf­fet en næ­sten 100 år gam­mel vedtægt, der for­by­der sne­bold­kam­pe i den lil­le by Se­ve­ran­ce. Da­ne Best brug­te sim­pel lo­gik for at over­be­vi­se de lo­ka­le po­li­ti­ke­re. »Forsk­ning vi­ser, at det kan fø­re til fed­me, ad­hd, angst og de­pres­sion, hvis man ik­ke op­hol­der sig nok uden­for,« for­kla­re­de han by­sty­ret. By­sty­ret vedt­og enstem­migt at til­la­de sne­bold­kam­pe.

USA:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.