Bri­tisk avis har kå­ret Har­der til ver­dens bed­ste

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Per­nil­le Har­der blev fre­dag kå­ret til ver­dens bed­ste kvin­de­li­ge fod­bold­spil­ler af den bri­ti­ske avis Gu­ar­di­an. En lil­le trøst ef­ter den pre­sti­ge­fyld­te af­stem­ning til Ballon d’or, hvor hun var blot seks stem­mer fra at vin­de, men måt­te nø­jes med an­den­plad­sen ef­ter nor­ske Ada He­ger­berg. Per­nil­le Har­der, som til dag­lig spil­ler i Tys­kland for Wol­fsburg, har haft et suc­ces­fuldt år med mester­skab og po­kal­ti­tel samt Cham­pions Le­agu­e­fi­na­le. På Gu­ar­di­ans li­ste over de 100 bed­ste kvin­de­li­ge fod­bold­spil­le­re i 2018 var yder­li­ge­re to dan­ske­re. Nadia Na­dim end­te som num­mer 34 og San­ne Tro­els­gaard som num­mer 77.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.