Flest mænd be­ta­ler top­skat

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Lidt me­re end en halv mil­li­on per­so­ner be­tal­te top­skat sid­ste år. Det vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Tal­le­ne vi­ser, at fle­re i 2017 be­tal­te top­skat end året før. Så­le­des be­tal­te cir­ka 505.000 top­skat sid­ste år, mens det var om­kring 509.000 i 2016. Tal­le­ne vi­ser og­så at 7 af 10 top­skat­tey­de­re er mænd. Ni­els Ploug, der er di­rek­tør for per­son­s­ta-

Skat:

ti­stik i Dan­marks Sta­ti­stik, pe­ger på, at mænd of­te ar­bej­der i fle­re ti­mer, og at fle­re mænd end kvin­der har le­del­ses­ar­bej­de.70 pct. af løn­mod­ta­ger­ne med le­del­ses­ar­bej­de var i 2016 mænd.Til gen­gæld ud­gjor­de kvin­der­ne 58 pct. af løn­mod­ta­ger­ne på hø­je­ste ni­veau, mens køns­for­de­lin­gen på mel­lem­ni­veau er stort set li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.