SAS har fle­re pas­sa­ge­rer om bord

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fle­re pas­sa­ge­rer rej­ste med SAS i novem­ber, men fly­sel­ska­bet måt­te til gen­gæld se bil­let­pri­ser­ne fal­de en smu­le. Helt præ­cist rej­ste 2,33 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer med SAS i sid­ste må­ned. Det er en stig­ning på om­trent 2 pct. sam­men­lig­net med sam­me må­ned sid­ste år. Det vi­ser SAS’ eg­ne tra­fik­tal. Frem­gan­gen stam­mer fra flyv­nin­ger­ne ud af Eu­ro­pa til sær­ligt Asi­en. Der­u­d­over har der væ­ret fle­re pas­sa­ge­rer på in­den­rigs­ru­ter­ne i Skan­di­navi­en. SAS’ gen­nem­snit­li­ge bil­let­pri­ser faldt med mar­gi­na­le 0,1 pct. i novem­ber.

Luft­fart:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.