Bo­lig­fe­sten er ryk­ket til provin­sen

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

De se­ne­ste bo­lig­tal vi­ser sti­gen­de huspri­ser, men pri­ser­ne på de kø­ben­havn­ske ejer­lej­lig­he­der fort­sæt­ter med at fal­de. Tal­le­ne vi­ser, at huspri­ser­ne er ste­get 4,3 pct. over det se­ne­ste år. Iføl­ge bo­li­gø­ko­nom Mira Lie Nielsen fra Nykre­dit vi­ser de se­ne­ste tal, at bo­lig­fe­sten er ryk­ket til provin­sen. »Vi er der i bo­lig­mar­ke­dets cy­klus, hvor pris­stig­nin­ger­ne ryk­ker ud fra de stør­ste by­er til kom­mu­ner læn­ge­re væk. Det gæl­der især om­kring Kø­ben­havn, men skam og­så om­kring Aal­borg og Aar­hus. Ef­ter tre-fi­re år med me­get kraf­ti­ge pris­stig­nin­ger på hu­se tæt på lan­dets stør­ste by­er er pris­ni­veau­et ble­vet så højt, at man­ge fa­mi­li­er ik­ke læn­ge­re kan væ­re med,« skri­ver hun i en kom­men­tar til tal­le­ne.

Huspri­ser:

Ar­kiv­fo­to: Ernst van Norde/Pol­fo­to

Pri­ser­ne i de sto­re by­er er ble­vet så hø­je, at man­ge hus­kø­be­re ryk­ker ud til der min­dre by­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.