At­lan­tic Pe­trole­um får en på­ta­le

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

At­lan­tic Pe­trole­um har få­et en på­ta­le af di­sci­pli­nærko­mitéen på Nas­daq-bør­sen i Kø­ben­havn. Det færø­ske olie­sel­skab, der er no­te­ret i Kø­ben­havn og Oslo, har iføl­ge bør­sen of­fent­lig­gjort regn­ska­ber for sent. Det gæl­der bå­de års­regn­ska­bet for 2017 og regn-

Regn­skab:

ska­bet for 1. kvar­tal af 2018. I beg­ge til­fæl­de blev regn­ska­ber­ne god­kendt in­ter­nt af re­viso­rer, be­sty­rel­se og di­rek­tion in­den for de­ad­li­ne – hen­holds­vis tre og to må­ne­der ef­ter regn­skabs­pe­ri­o­den – men først of­fent­lig­gjort et par da­ge ef­ter de­ad­li­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.